• Български
  • Английски
  • Гръцки

Безопасност

„Европан“ АД отговаря на всички изисквания на правилата и разпоредбите на Българското законодателство и Европейски норми. Постоянната комуникация с органите на държавната администрация, организациите по безопасност, инженери, изпълнители и доставчици повиши нашите предпазни мерки до най-високо ниво.

Работната сила на „Европан“ АД е подходящо обучена за избягване на трудови злополуки, а съществуването на здравни информационни обекти и съоръжения повишава стандартите за хигиена. Основна предпоставка за безпроблемната работа на цялото механично оборудване е спазването на всички правила за безопасност, определени от всеки доставчик и безупречната хигиена.

Фирмата спазва всички правила и разпоредби за безопасност и хигиена, свързани с производствения процес и непрекъснато прилага мерки за подобряване на условията за безопасност, за да се избегнат евентуални злополуки.