• Български
 • Английски
 • Гръцки

Бизнес подход

Ситуацията пред „Европан“ АД

Свиващи се и развиващи се пазари

Европа изпитва продължителна стагнация в своето развитие. Северна Америка преодоля срива на пазарите си, осъзнавайки, че вече е минала своя зенит. Икономиките, произвеждащи енергия и ресурси водят глобалния растеж, докато динамичната трансформация на тяхната инфраструктура и общества продължава да е в ход. Оскъдността на ресурсите, дисбалансът на екологичните съображения, разликите в енергийните разходи, измененията в документите за правата на човека доведоха до това Китай, Индия, а сега и Нигерия и Бразилия да до поемат водеща роля в световния растеж и индустриализацията. Арабските страни инвестират сериозно във вътрешния си растеж. От друга страна застаряващото население на Европа и свиването на средната класа драматично се отразяват на целите за иновации и инвестиции. Тенденцията да се иска повече с по-малко ще продължи. Това, от което се нуждаят както свиващите се, така и развиващите се пазари, са устойчиви и надеждни решения. Клиентите са много по-информирани, запознати с технологиите и с ясни изисквания. Властите изискват предприятията да бъдат прозрачни, безопасни и с минимален отпечатък върху околната среда. Ние трябва да се насочим към устойчиви решения, за да постигнем високи резултати.

За компаниите, които са позиционирани в пазарната пирамида, концепциите за иновации, качество и устойчивост са основата на тяхното конкурентно предимство.

Визия – Мисия – Ценности на „Европан“ АД

Визия

Визията на „Европан“ АД е да бъде устойчив производител на световния пазар на строителни сандвич панели.

Мисия

В момента целта на „Европан“ АД е да разработи, произвежда и доставя сандвич панели за Балканите, Близкия изток, Африка и Европа.

Ценности

Ценностите, които водят стратегията на „Европан“ АД до нейната реализация са:

 • Изпълнение на изискванията на клиента:
  „Европан“ АД работи в тясно сътрудничество със своите клиенти, за да посрещне както заявените, така и предполагаемите им нужди. Искреността при определянето на условията и ефективността при постигане на необходимата стойност са основни характеристики на обслужването ни.
 • Фокус върху персонала
  Жизнената енергия на „Европан“ АД идва от нашия персонал. Силните, ефективните, ентусиазираните, сигурните и щастливи човешки ресурси бяха, са и ще останат пътя към успеха на нашата фирма.
 • Смела предприемчивост:
  Основателите и директорите на тази фирма са се осмелиха да инвестират, когато пазарите бяха слаби, но също така проявиха завидна предпазливост, когато другите надцениха силите си. Създаването на стратегия и единство на целите са ключови резултати.
 • Винаги спазваме закона:
  Устойчивият бизнес и дългосрочният успех винаги са били легитимни.
 • Опазване на околната среда:
  Безспорен е ефекта от човешката дейност върху промяната на околната среда и последствията за начина на живот като цяло. Определянето, оценката и управлението на екологичните аспекти по цялата верига за доставки на „Европан“ АД се стремят да изпълнят дълга ни към бъдещите поколения.