• Български
  • Английски
  • Гръцки

Визия и мисия

Целите и визията на фирмата

  1. Да осигурим широка гама от качествени материали, които да отговарят на настоящите и бъдещите нужди на нашите клиенти.
  2. Да продължим да бъдем организирана и гъвкава фирма, която приоритизира удовлетворението както на клиентите, така и на служителите си в безопасна работна среда.
  3. Да се създаде надеждна мрежа от клиенти и доставчици в България и чужбина, създавайки дълготрайни отношения на взаимно доверие.
  4. Да станем лидери на пазарния дял в нашата страна и да увеличим експортния капацитет на нашата фирма, след като създадем сериозно присъствие в Америка, Африка, Европа и Азия.

От своето създаване „Европан“ АД се отличава с основните си ценности, а именно отлично обслужване на клиентите, креативност, почтеност, иновативни технологии и екипната работа. Тези ценности са нашият пътеводител за постигане на бъдещите ни цели.