• Български
  • Английски
  • Гръцки

Корпоративна идентичност

„ЕВРОПАН“ АД е нова и амбициозна компания, родена от дългогодишното партньорство между гръцки и български инвеститори. Тя е част от KAMARIDIS GLOBAL WIRE GROUP от които черпи знания и опит.

KAMARIDIS GLOBAL WIRE S.A. е едно от най-големите гръцки металопреработващи предприятия, производител на покривна ламарина, сглобяеми изолационни и строителни полиуретанови сандвич панели основана през 1976 г.

„ЕВРОПАН“ АД започва работа през 2020 г., въпреки усложнената икономическа обстановка в света породена от COVID19. В своите ултрамодерни съоръжения, фирмата започва да произвежда топлоизолационни полиуретанови сандвич панели (PUR), пожароустойчиви сандвич панели (Rockwool) и пожароустойчиви полиуретанови термопанели (PIR), които се използват в производството на метални и изолационни компоненти, облицоване на сгради, индустриални хладилни камери и модерна инфраструктура. Фирмата предлага и стоки, материали с покритие от панели и всякакви други продукти, свързани с тях (напр. окомплектовки, профили, винтове и др.).

Централните офиси и производствените мощности на „ЕВРОПАН“ АД са разположени в с. Царацово, обл. Пловдив в България, върху терен от около 60 000кв.м. и съоръженията, покриващи площ от 14 000 кв.м.

Модерните съоръженията  и сертификатите за качество гарантират максимално качествени продукти с най-кратки срокове за доставка и най- конкурентни цени на пазара. Производството спазва всички изисквания за безопасност и ергономичност както и европейските стандарти.