• Български
  • Английски
  • Гръцки

Термопанели

Термопанелите са трислойни строителни елементи, които все повече се налагат в съвременното строителство поради добрите си качества и функционални показатели. Термопанелите са направени от два слоя ламарина, между които има топлоизолационен слой. Изолационният материал може да е полиуретанова пяна, минерална вата на базата на базалтови влакна или стиропор. Строителната конструкция, сглобена от термопанели, е в пъти по-лека в сравнение с класическото монолитно строителство. На първо място това означава лесно транспортиране и товарене. Като следствие времето, предвидено за строеж, значително се скъсавя. Ниското тегло на термопанелите означава значително намаляване на натоварването върху основата, върху която се изгражда сградата. По този начин се намаляват и разходите за изграждане на основите на конструкцията. Друга специфична черта на термопалените е тяхната висока степен на пожароустойчивост. Поради тази причина те са предпочитан материал за изграждането на бензиностанции например.

Полиуретанови сандвич панели

Топлоизолационните термопанели с полиуретанов пълнеж на „Европан“ АД са комплексни самоподдържащи се структурни елементи. Сандвич панелите са удобно съвременно решение, приложимо при всякакъв вид строителство – от големи индустриални халета и складове до частни строителни обекти като навеси, гаражи и облицоване на къщи с цел топлоизолация. С отличните изолационни качества на полиуретана тези термопанели са подходящи за изграждане на хладилни камери и помещения с високи изисквания за топлоизолация и водонепропускливост, както и за помещения с контролирани специални температури и влажност на околната среда.

Термопанели с пълнеж каменна/минерална вата

Термопанелите с каменна вата на „Европан“ АД са композитни, самоносещи конструктивни елементи, специално проектирани за пожароустойчиви покрития или съоражения. Те имат висока степен на термоизолиране, огнеустойчивост и звукоизолиране като пожароустойчивостта им е сертифицирана от противопожарните служби.

Термопанели с изолация от PIR

След изпитвания в сътрудничество с най-големите производители на химикали, Eвропан АД разработи подобрена нова серия пожароустойчиви полиуретанови термопанели и успя да намали емисиите на въглероден диоксид. 
Подобрените противопожарни характеристики (намалени емисии на дим и скорост на разпространение на пламъка) в комбинация с най-добрата топлоизолационна способност, по-висока механична якост и плътност на пяната, правят този продукт най-надеждният компонент от всички полиуретанови термопанели (сандвич панели).
Химикалите, използвани за производството на полиуретанови термопанели (сандвич панели), отговарят на изискванията на DIN 4102 и са с PIR класификация. Структурата на пяната PIR (полиизоцианурат) в серията PIRotherm е класифицирана в най-високата категория S2 (BS2D0) поради минималните емисии на дим по време на горене. Подклас S2 определя панел с много ниско емитиране на дим. Подкласификацията d0 определя липсата на пламтящи капчици.