• Български
  • Английски
  • Гръцки

Европан АД

Българска дъщерна структура на Kamaridis GlobalWire S.A. – Гърция

Сандвич панели:

Европан е водещ български производител на изолационни термопанели и профили от полиестерна ламарина, нужни за инсталацията на панелите и довършителните работи по тях. Термопанелите се произвеждат по размери, зададени от клиента, което намалява до минимум разходите. Произвеждаме панели за индустриални и граждански обекти.

С наши термопанели са изградени складови халета и логистични центрове, промишлени производствени сгради и офиси, спортни и обществени зали, сгради за селскостопанския сектор (ферми, мандри, складове готова продукция, вертикални силози), хладилни камери и бази, контейнери и фургони и много други.

Europan Панели
Панелите, произвеждани от "Европан" АД, отговарят на най-високите съвременни изисквания за качество, ефективност, надеждност и екологични стандарти.
ЗА НАС

„ЕВРОПАН“ АД е нова и амбициозна компания, родена от дългогодишното партньорство между гръцки и български инвеститори. Тя е част от KAMARIDIS GLOBAL WIRE GROUP от които черпи знания и опит.