• Βουλγαρικα
 • Αγγλικα
 • Ελληνικα

Επιχειρηματική προσέγγιση

Η κατάσταση μπροστά στο Europan

Συρρικνωμένες αγορές – Αναδυόμενες αγορές

Η Ευρώπη βιώνει μια παρατεταμένη στασιμότητα της ανάπτυξής της. Η Βόρεια Αμερική ανεβαίνει από την κατάρρευση της αγοράς συνειδητοποιώντας ότι έχει περάσει από την κορυφή της. Οι οικονομίες που παράγουν ενέργεια και πόρους οδηγούν την παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ ο δυναμικός μετασχηματισμός των υποδομών και των κοινωνιών τους θα συνεχίσει να συμβαίνει. Η έλλειψη πόρων, η ανισορροπία περιβαλλοντικών παραμέτρων, οι διαφορές στο ενεργειακό κόστος, οι τροποποιήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδήγησαν την Κίνα, την Ινδία και τώρα τη Νιγηρία και τη Βραζιλία να ηγηθούν της παγκόσμιας ανάπτυξης και βιομηχανοποίησης. Οι αραβικές χώρες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης και η συρρίκνωση της μεσαίας τάξης, επηρεάζουν δραματικά τους στόχους της καινοτομίας και των επενδύσεων. Η τάση να ζητάμε περισσότερα με λιγότερα θα συνεχιστεί. Αυτό που απαιτούν τόσο οι συρρικνωμένες όσο και οι αναδυόμενες αγορές είναι βιώσιμες, αξιόπιστες λύσεις. Οι πελάτες είναι πολύ πιο ενημερωμένοι, γνωρίζουν την τεχνολογία, και έχουν σαφείς και συνοπτικές απαιτήσεις. Οι αρχές απαιτούν από τις επιχειρήσεις να είναι διαφανείς, ασφαλείς και με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι άνθρωποί μας πρέπει να διατηρηθούν για να προσφέρουν φρέσκα και απτά αποτελέσματα.

Για τις εταιρείες που βρίσκονται στην πυραμίδα της αγοράς, οι έννοιες της καινοτομίας, της ποιότητας και της αειφόρας αποτελούν τη βάση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Όραμα – Αποστολή – Αξίες

Οραμα

Το όραμα της EUROPAN S.A. είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς πάνελ πολυουρεθάνης.

Αποστολή

Η αποστολή της EUROPAN S.A. είναι η ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια πάνελ πολυουρεθάνης στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη.

Αξίες

Οι αξίες που αναδεικνύουν τη στρατηγική για την υλοποίησή μας είναι:

 • Αντιμετώπιση απαιτήσεων πελατών:
  Η EUROPAN S.A. συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της προκειμένου να ερμηνεύσει τόσο τις δηλωμένες όσο και τις υπονοούμενες ανάγκες. Η ειλικρίνεια κατά τη ρύθμιση των όρων και η αποτελεσματικότητα στην παροχή της απαιτούμενης τιμής είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.
 • Εστίαση στο προσωπικό:
  Ο καρδιακός παλμός της EUROPAN S.A. είναι η ενέργεια του προσωπικού της. Ισχυροί, αποτελεσματικοί, ασφαλείς και χαρούμενοι ανθρώπινοι πόροι ήταν, είναι και θα παραμείνουν η πορεία προς την επιτυχία.
 • Έντονη επιχειρηματικότητα:
  Οι ιδρυτές και οι διευθυντές της εταιρείας τόλμησαν να επενδύσουν στα χαμηλότερα σημεία της αγοράς, αλλά επίσης ήταν συνετοί όταν άλλοι ξεπέρασαν τις δυνάμεις τους. Ο καθορισμός στρατηγικής και η ενότητα του σκοπού είναι βασικά αποτελέσματα.
 • Πάντα ακολουθώντας τον Νόμο:
  Οι βιώσιμες επιχειρήσεις και η μακροπρόθεσμη επιτυχία ήταν πάντα με νόμιμες πρακτικές.
 • Λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον:
  Η επίδραση του ανθρώπου στην περιβαλλοντική αλλαγή και η συνέπεια της στη ζωή είναι αδιαμφισβήτητη. Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού EUROPAN S.A. θέλουν να ταιριάξουν το χρέος μας με τις επόμενες γενιές.