• Βουλγαρικα
  • Αγγλικα
  • Ελληνικα

Ποιότητα

Εξυπηρέτηση πελατών

Σε μια απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά όπου ο χρόνος, η αξιοπιστία και η τεχνική υποστήριξη είναι οι βασικοί παράγοντες για τη λειτουργία μιας εταιρείας, η EUROPAN S.A. υποστηρίζει τη φιλοσοφία της άμεσης εξυπηρέτησης, ένα πλεονέκτημα με το οποίο οποιαδήποτε άλλη απρόσωπη εταιρεία δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί.

Τεχνογνωσία

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του προσωπικού της εταιρείας αποτελούν τα βασικά στοιχεία για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.

Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας

Στόχος του EUROPAN S.A. είναι η προμήθεια και η παραγωγή μεταλλικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Τα προϊόντα της εταιρείας συμμορφώνονται αυστηρά με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς.

Η πιστοποίηση από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015 και EN ISO 45001: 2018, η γραπτή εγγύηση, η αξιοπιστία και η άμεση εξυπηρέτηση αποτελούν τα αποδεικτικά στοιχεία υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από το EUROPAN S.A.