• Βουλγαρικα
  • Αγγλικα
  • Ελληνικα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ «COOKIES»

Ποιοι είμαστε ;

Η «EUROPAN AD», ΑΦΜ: 204617677, με έδρα και διεύθυνση διοικητικών οργάνων: επαρχία Πλόβντιβ, χωριό Τσαρατσόβο 4204, οδός «Γεώργη Μπενκόβσκι» αριθ. 27, ιστοσελίδα: www. Europan.bg /καλούμενη παρακάτω η «Ιστοσελίδα»/

Η χρήση των «cookies»

Τα «cookies» είναι σύντομα αρχεία κειμένου ή μικρά πακέτα πληροφοριών που αποθηκεύονται μέσω του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου της τελικής σας συσκευής (υπολογιστής, tablet, φορητός υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο) όταν επισκέπτεστε διάφορους ιστότοπους και σελίδες στο Διαδίκτυο. Ο σκοπός τους είναι να κάνουν τον χρήστη αναγνωρίσιμο όταν ξαναχρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα. Ορισμένα «cookies» ενδέχεται να αποθηκεύσουν τη συμπεριφορά σας ως χρήστης και να σας διευκολύνουν στη χρησιμοποίηση του σχετικού Ιστότοπου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των «cookies» μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο

Η χρήση των «cookies» στο δικό μας Ιστότοπο

Εμείς χρησιμοποιούμε τα «cookies» του Ιστότοπου μας με σκοπό τη διευκόλυνση, τη βελτίωση της λειτουργείας του και την αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν την συμπεριφορά σας ως χρήστη. Μέσω του Ιστότοπου μαζεύονται και αποθηκεύονται προσωπικά στοιχεία, δηλαδή, μέσω των «cookies» του Ιστότοπου δεν είμαστε σε κατάσταση να σας διαπιστώσουμε ως πρόσωπο και για τον λόγο αυτό η συλλογή αυτών των πληροφοριών αυτών δεν υπάγεται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]. Είναι δυνατό, όπως οι πληροφορίες συλλεγόμενες από τα «cookies», να χρησιμοποιηθούν σε συνοπτική μορφή για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιστότοπου, που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου, τις διαδρομές χρήστη και το περιεχόμενο.

«Persistent cookies» (μόνιμα cookies)

Προσφέρουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση – ανάλυση των επισκέψεων, τον τρόπο με τον οποίο φτάσατε στον Ιστότοπο, ποιες σελίδες είδατε, στην Ιστοσελίδα. Η παρακολούθηση αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να κάνουμε βελτιώσεις στον Ιστότοπο, στον βαθμό αυτό και να διορθώνουμε σφάλματα και να επεκτείνουμε το περιεχόμενο. Η προθεσμία αποθήκευσης αυτού του είδους των «cookies» διαφέρει ανάλογα με τον συγκεκριμένο προορισμό τους.

«Session cookies» (προσωρινά cookies)

Τα «cookies» αυτά  διευκολύνουν στη χρήση του Ιστότοπου και αποθηκεύουν τις πληροφορίες προσωρινά, μόνο στα πλαίσια της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσω αυτών αφορούν το ποιες είναι οι σελίδες που επισκεφθήκατε και πώς φτάσατε σε συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτά τα «cookies» δεν συλλέγουν πληροφορίες από την  συσκευή σας και σβήνονται αυτόματα όταν εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο μας μέσω του δικού σας πρόγραμματος περιήγησης.

Διαχείριση χρήσεως των «cookies»

Τα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την διαχείριση των «cookies» από έναν ειδικά δημιουργημένο φάκελο στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή των «cookies», να τα διαγράψετε όλα ή μέρος αυτών ή να κάνετε ρυθμίσεις για τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση των «cookies» πριν ξεκινήσετε την επίσκεψη στον ιστότοπο. Η διαγραφή ή ο αποκλεισμός των «cookie» μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας μας, και ως εκ τούτου την «βίωση» των χρηστών σε αυτήν.

Διαγραφή ή αποκλεισμός των «cookies»

Ο έλεγχος, η απενεργοποίηση ή ο αποκλεισμός των «cookies» ελέγχεται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Η ολική απαγόρευση για την χρήση όλων των «cookies» ενδέχεται να επιδράσει στη λειτουργική παρουσίαση του ιστότοπου, στην αποτελεσματικότητά του και στην πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες. Τα «cookies» που χρησιμοποιούνται από τον δικτυακό τόπο μας διαγράφονται/σβήνονται αυτομάτως μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία κυμαίνεται έως και 365 ημέρες και εξαρτάται από τον προορισμό του συγκεκριμένου «cookie».