• Βουλγαρικα
 • Αγγλικα
 • Ελληνικα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΜΑΣ

Είμαστε η EUROPAN AD, ΑΦΜ: ΒΓ-204617677, με έδρα και διεύθυνση: χωριό Tsaratsovo, οδ. Georgi Benkovski #27, Τ. Κ. 4204 – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ηλ. ταχ. για επικοινωνία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων: info@europan.bg.

Δια του παρόντος, η EUROPAN AD σας ενημερώνει ότι υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με τις αρχές της νομιμότητας, της καλής πίστης, της διαφάνειας, του περιορισμού των στόχων, της ελαχιστοποίησης, της ακρίβειας, του περιορισμού της αποθήκευσης, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της λογοδοσίας, θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει από εσάς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το νομικό πλαίσιο στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με τους σκοπούς, μπορεί να είναι:

– στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση).

– οικονομικά δεδομένα και πληροφορίες πληρωμής (στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πληρωμής, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές/παραγγελίες σας, κ.λπ.)

Ανάλογα με τις υπηρεσίες και τη συμβατική σχέση μαζί σας, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για την αναγνώρισή σας ως πελάτη ή προμηθευτή, καθώς και για τον σκοπό της ταυτοποίησης άλλων προσώπων σε σχέση με τη σύμβασή μας (π.χ. νόμιμοι εκπρόσωποι, πληρεξούσιοι, άλλα άτομα).
 2. Για την ανάπτυξη, υλοποίηση και ολοκλήρωση συμβατικών σχέσεων – αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας για επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τη σύμβαση μεταξύ μας, για τη διαχείριση της πληρωμής (εάν υπάρχει),·για τη διαχείριση πιθανών επιστροφών, για τη διαχείριση αιτημάτων και πληροφοριών· για σκοπούς τιμολόγησης·
 3. Για να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα και εφαρμογές που κάνετε ως πελάτης μας – επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση ή την επίλυση του αιτήματος ή της αίτησής σας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

 1. Ανάπτυξη, υλοποίηση και ολοκλήρωση των συμβατικών μας σχέσεων – η διεκπεραίωση σε αυτή την περίπτωση βασίζεται σε έννομο συμφέρον και στη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ μας. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τη διάρκεια της σύμβασης και μετά την ολοκλήρωσή της θα διατηρήσουμε τα απαραίτητα δεδομένα κατάλληλα αποθηκευμένα και προστατευμένα για την περίοδο κατά την οποία μπορεί να προκύψει ευθύνη για την επεξεργασία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας και για εξυπηρέτηση – όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να κανονίσουμε να λάβετε μια προσφορά ή πληροφορίες, η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην εθελοντική ρητή συγκατάθεσή σας. Αποστέλλοντας αίτημα για προσφορά ή πληροφορίες, μας δίνετε τη ρητή και οικειοθελή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Όταν τα αιτήματά σας σχετίζονται με ήδη συναφθείσα σύμβαση, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Όταν το αίτημά σας σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή με παράπονα, έχουμε νομική βάση για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρόνο που απαιτείται για να απαντήσουμε στο αίτημα ή την αίτησή σας.

Παρά το γεγονός ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη του αντίστοιχου στόχου, θα διατηρήσουμε στη συνέχεια τα δεδομένα κατάλληλα αποθηκευμένα και προστατευμένα για την περίοδο κατά την οποία μπορεί να προκύψει ευθύνη για την επεξεργασία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά τη λήξη της παραγραφής για κάθε περίπτωση πιθανής ευθύνης, θα διαγράψουμε και θα καταστρέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους;

Δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός εάν:

 • έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας·
 • υπάρχει απαίτηση για παροχή πληροφοριών από νόμιμους φορείς ελέγχου ή υπαλλήλους που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες και ο έμπορος υποχρεούται να παρέχει αυτές τις πληροφορίες από το νόμο·
 • οι πληροφορίες παρέχονται σε τρίτους – τους συνεργάτες μας ή/και τους παρόχους υπηρεσιών logistics, μεταφοράς, παράδοσης, τεχνολογικών υπηρεσιών κ.λπ. σε σχέση με την εκτέλεση της υπηρεσίας βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ εμάς και εσάς.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και να διασφαλίσουμε ότι ασκείτε τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@europan.bg. Πιο συγκεκριμένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ζητήσετε από εμάς πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε για εσάς. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε
 • να ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε ήδη. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
 • να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (το «δικαίωμα στη λήθη») εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή εάν δεν έχουμε πλέον νομική βάση για να τα επεξεργαστούμε.
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας βάσει έννομου συμφέροντος. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων και δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.
 • να ζητήσετε να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή για μεταφορά σε εσάς ή σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email στην παραπάνω διεύθυνση.

Λάβετε υπόψη ότι η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή ανίχνευση εγκλήματος) ή για την προστασία των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση των νομικά απαιτούμενων δεδομένων και εγγράφων).

Κατά την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, κατόπιν αιτήματός σας αντίστοιχα, θα ελέγξουμε το δικαίωμά σας και θα απαντήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά όχι αργότερα από 1 (ένα) μήνα. Σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις ή κατά τη λήψη πολυάριθμων αιτημάτων, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά άλλους δύο μήνες, για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη χρήση των δεδομένων σας ή με την απάντησή μας κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον ρυθμιστικό φορέα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: https://www.cpdp.bg, διεύθυνση: Σόφια 1592, λεωφ. „Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2.

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν επιθυμείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους τρόπους που περιγράφονται στο παρόν, έχετε το δικαίωμα να μην μας τα παράσχετε. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων από εσάς είναι απολύτως εθελοντική και με σκοπό τη σύναψη και την πραγματοποίηση συμβατικών σχέσεων. Η άρνησή σας να παράσχετε προσωπικά δεδομένα σημαίνει άρνηση των υπηρεσιών μας και άρνηση σύναψης σύμβασης μεταξύ μας.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων και να τα αποθηκεύουμε και να τα επεξεργαζόμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον λογισμικού.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε αποθηκεύονται εντός της ΕΕ. Δεν μεταφέρουμε, πουλάμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους.